Bescherming van persoonsgegevens

Sunparks beschermt uw privacy

Dit is de website van Sunparks Groep NV, Wenduinesteenweg 150, B-8420 De Haan.

Gegevens verzameld

De persoonlijke informatie die u vrijwillig invult op deze site zijn verwerkt door Sunparks Groep NV in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de privacy en de wet van 11 december 1998 tot uitvoering van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Persoonlijke gegevens die u identificeert (zoals naam, adres, mobiele nummer, geslacht, datum en plaats van geboorte, en telefoonnummers en faxnummers en e-mail) hebben we ofwel die door uzelf of door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden bestanden automatisch opgeslagen op de harde schijf van uw computer te vergemakkelijken en de toegang tot en de navigatie op de website te versnellen en om de site te personaliseren op basis van uw voorkeuren. Cookies kunnen worden gelezen door een andere website dan degene die ze heeft opgesteld. De configuratie van de meeste browsers kunt u cookies accepteert of weigert, en kan u ook waarschuwen wanneer er een cookie wordt gebruikt. Voorkom het gebruik van cookies kan schade aan het functioneren van de website.

Gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt door Sunparks Groep NV om: i) om u op de hoogte van updates op deze site, ii) te houden u op de hoogte van de verkoop en promoties met betrekking tot producten, diensten, evenementen en ga zo maar door. Sunparks Groep NV kan gebruik maken van de verzamelde gegevens voor nieuwe doeleinden die niet geleverd worden door het beleid van de eerbiediging van het prive leven hier vermeld. In dit geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte van wijzigingen in ons beleid van respect voor de privacy en om u te wijzigen of te verwijderen van uw persoonlijke gegevens. Sunparks Groep NV zal niet overdragen of verkopen aan derden ooit verzamelde gegevens.

Robinson-lijst

Als u niet wilt communicatie ontvangen van Sunparks Groep NV of derden, bedankt voor laat het ons weten via e-mail naar adres@sunparks.be. Uw gegevens zullen vrij worden verwijderd uit de mailing lijst.

Recht op inzage van het dossier

U hebt het recht op toegang tot en wijzigen van uw gegevens. Neem dan contact met ons op via e-mail naar adres@sunparks.be als u wenst te bekijken, verwijderen of wijzigen enkele gegevens. U kunt ook verzoeken om wijzigingen in gegevens die zouden onjuist, onvolledig of niet ter zake.

Commissie voor de Bescherming van de Privacy

Als je deze website niet voldoet aan het beleid van respect voor de privacy hier beschreven en de uitvoeringswetgeving, contact opnemen met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, www.privacy . fgov.be