Algemene verkoopvoorwaarden

1. Boekingen

Sunparks neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn en bij het verblijf aanwezig te zijn. Sunparks behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren. Na de boeking ontvangt u een bevestiging per e-mail of per post. Wilt u uw bevestiging meteen ontvangen, dan geeft u bij boeking een e-mail adres op. De betaling kunt u doen via telebankieren op ons bankrekeningnummer, die vermeld staat op de bevestiging. U kunt de betaling ook uitvoeren via een eigen overschrijvingsopdracht. U kunt uw bevestiging ook via post ontvangen binnen de 10 dagen na de boeking. Dit kan alleen wanneer u langer dan 1 week voor aanvang van uw verblijf reserveert. U betaalt een toeslag van € 5 om uw bevestiging per post te laten versturen. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk 10 dagen na datum van de bevestiging en vóór aanvang van het verblijf. Bent u binnen 10 dagen na de boeking niet in het bezit van een bevestiging, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het kantoor waar u geboekt heeft. Bij internetboekingen dient u contact op te nemen met ons Customer Contact Center 0900 - 2022 023 (€ 0,45/min). Op het gebruik van onze 0900 nummers in Nederland zijn de Algemene Voorwaarden voor levering van betaalde informatiediensten, opgesteld door de NVI-branchevereniging Betaalde Content, van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn hier te vinden.

2. Boeken op lange termijn

Wilt u een Vakantiehuis* boeken in een periode waarvoor de huursommen nog niet bekend zijn, dan maken wij een voorreservering voor u. U ontvangt binnen enkele dagen de bevestiging van uw voorreservering. Een voorreservering is geheel vrijblijvend. Uw voorreservering wordt een definitieve boeking op het moment dat u de factuur van de boeking ontvangt. U kunt nog kosteloos annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen na ontvangst van de factuur.

3. Boekingen van Groepen

Boekingen voor onder andere verenigingen, scholen, clubs en stichtingen zijn mogelijk maar mogen niet afdoen aan het familiale karakter van Sunparks, dit kan ertoe leiden dat in bepaalde gevallen een groep niet geaccepteerd wordt. Speciale voorwaarden zijn van toepassing op groepsboekingen. De volledige voorwaarden voor groepsboekingen zijn te vinden op www.sunparks.nl of via onze groepsspecialist van het Customer Contact Center 0900 - 4324 324 (€ 0,20/min). Een borg zal in ieder geval verschuldigd zijn voor 10-, 12-, 16-, 20- personen Vakantiehuizen.

4. Prijs

De prijzen in de Sunparks brochure 2011 en op www.sunparks.nl zijn niet bindend. Sunparks behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen en/of een toeslag in rekening te brengen, bijvoorbeeld ten gevolge van (maar niet beperkt tot) een wijziging van de energie prijzen. Gedurende de looptijd van de Sunparks brochure 2011 behoudt Sunparks zich het recht voor om de kortingsregelingen te wijzigen. Bij boeking wordt u in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op de bevestiging vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt, indien de bevestiging door Sunparks is verzonden.

5. Vakantiehuis*huur

De prijzen zijn uitgedrukt in euro. Bij de huurprijs van ieder Vakantiehuis* is inbegrepen:
• BTW volgens de richtlijnen van de BTW-administratie van het land van bestemming.
• Eindschoonmaak.
• Gebruik van televisie.
• Aquafuntickets geldig tijdens uw verblijf.
• Servicekosten voor water en elektriciteit.

Niet inbegrepen zijn onder andere:
• Verblijfs- en milieuheffing (tarief per persoon en per nacht).
• Dekbedhoes pakketten voor een Select Vakantiehuis*. Bij de (eind)schoonmaak is niet inbegrepen:
• De afwas doen en servieswerk en bestek opbergen.
• De koelkast en vaatwasser leegmaken.
• De open haard en barbecue leegmaken en reinigen.
• Bedden afhalen en in de roze zak in de hal van uw Vakantiehuis* leggen.
• Afval in vuilniszak doen en in de afvaleilandjes op park deponeren.

6a. Dekbedhoes pakketten

De prijzen van de Vakantiehuis* huur zijn exclusief de verplichte dekbedhoes pakketten. De dekbedhoes pakketten worden additioneel in rekening gebracht ad € 8,50 per persoon. Boekt u een Exclusive, Lake Side Vakantiehuis Exclusive of een hotelkamer dan zijn de dekbedhoes pakketten inbegrepen.

6b. Toeristenbelasting en heffingen

De prijzen van de Vakantiehuis* huur zijn exclusief verblijfs- en milieuheffingen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de gemeente waarin het park ligt. Voor de vaststelling van het aantal personen per boekingsperiode geldt het maximaal aantal personen dat tenminste één nacht in het Vakantiehuis* verblijft. Eerder vertrek leidt niet tot restitutie van verblijfs- en milieuheffingen.

7. Huisdieren

Het meenemen van een huisdier is toegestaan in een beperkt aantal Vakantiehuizen* (maximaal 2 huisdieren per Vakantiehuis*). Bij boeking moeten de huisdieren aangemeld worden. Indien u dit nalaat kunnen wij u alleen toelaten wanneer er nog Vakantiehuizen voorzien voor huisdieren beschikbaar zijn. Bovendien betaalt u € 12,50 wijzigingskosten. Huisdieren zijn niet toegestaan in decentrale voorzieningen, Park Center, Aquafun en in hotels en hotelappartementen. Uw huisdier dient vrij te zijn van enig ongedierte en u dient te beschikken over een hondenmand, een recent inentingsbewijs tegen hondsdolheid en een vlooienband. Buiten uw Vakantiehuis* is het verplicht uw hond aangelijnd te houden en u hond gebruik te laten maken van de hondentoiletten. Indien u niet voldoet aan het bovenstaande kan u gevraagd worden om het park te verlaten. De reissom of een gedeelte ervan wordt niet terugbetaald.

8. Betalingen

U betaalt voor aanvang van uw vakantie de totale reissom: overeengekomen prijs, verblijfs- en milieuheffing, servicekosten en eventuele extra’s a) Bij een boeking meer dan 6 weken voor aanvang van uw verblijf: u betaalt een voorschot van 50% van de overeengekomen totale reissom binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de bevestiging. U betaalt het resterende saldo uiterlijk 6 weken voor aanvang van uw verblijf. b) Bij een boeking tussen 1 en 6 weken voor aanvang van uw verblijf: u betaalt de totale reissom binnen 7 dagen na het ontvangen van de bevestiging. c) Bij een boeking van 1 week of minder voor aanvang van uw verblijf: u betaalt de totale reissom meteen bij reservering. Bij het ontvangen van de totale reissom is uw boeking definitief bevestigd. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen binnen bovengenoemde betalingstermijnen bent u in verzuim en is Sunparks gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven aan u. U bent aansprakelijk voor alle schade die Sunparks als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Sunparks in verband met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. In ieder geval bent u een ontbindingsvergoeding verschuldigd van 50% van de huursom bij ontbinding meer dan 6 weken vóór de geplande aanvangsdatum van het verblijf en gelijk aan de totale huursom bij ontbinding binnen 6 weken vóór aanvang van het verblijf. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding en de eventueel verschuldigde vergoeding van overige schade. Indien nog niets betaald is, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht.

9. Wijzigingskosten

Indien u, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Sunparks niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van Sunparks of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd. Wijzigingen geeft u telefonisch door aan het Customer Contact Center. Voor elke wijziging tot maximaal 1 week vóór aankomst in een reeds gedane boeking rekenen wij u € 12,50 wijzigingskosten per Vakantiehuis* aan. Deze kosten worden niet aangerekend indien u bijboekt of wijzigt naar een duurdere periode of Vakantiehuis*. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 1 week vóór aankomst niet worden toegestaan. Bij een wijziging naar een goedkopere periode of Vakantiehuis* of (een gedeeltelijke) annulering binnen een periode van 1 week vóór aanvang van het verblijf, bent u de volledige oorspronkelijke huursom verschuldigd. Indien u na de totstandkoming van de boeking van meer dan één Vakantiehuis* het aantal geboekte Vakantiehuizen* wilt verminderen, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld onder 10.

10. Annuleringen

Het is raadzaam bij boeking een annuleringsverzekering af te sluiten. Voor meer details en prijzen en voorwaarden zie www.sunparks.nl of neem contact op met ons Customer Contact Center. Ook kunt u een reisverzekering afsluiten. Wij raden u aan om goed de Verzekeringsvoorwaarden te lezen en zodoende te controleren of dit contract beantwoordt aan uw eisen en behoeften. Zonder annuleringsverzekering óf met annuleringsverzekering en ongeldige reden zijn de volgende bepalingen van toepassing: a) Na het ontvangen van de bevestiging per e-mail of per post kunt u binnen 7 werkdagen, startend vanaf de postdatum, afzien van uw boeking bij Sunparks. b) Bij annulering meer dan 6 weken vóór aanvang van het verblijf, is 50% van de huursom verschuldigd. c) Bij annulering binnen 6 weken vóór aanvang van het verblijf, is de volledige huursom verschuldigd. d) Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is de volledige huursom verschuldigd. De betaling van het bepaalde onder b, c en d dient uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de factuur in het bezit te zijn van Sunparks.

11. Aankomst en vertrek

Bij aankomst in het park geeft u uw bevestiging af en ontvangt u een toegangskaart en welkomstpakket. U mag vanaf 15.00 uur in het Vakantiehuis*. Op de dag van vertrek dient u het Vakantiehuis* vóór 10.00 uur te verlaten, dit in verband met de schoonmaak van het Vakantiehuis*.

12. Parkreglement

Teneinde het verblijf in het park voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de voor het park vastgestelde (gedrags)regels, neergelegd in het Parkreglement. Het Parkreglement kunt u bij aankomst opvragen bij de receptie. Indien u dat wenst, kan het Parkreglement, op verzoek, kosteloos onverwijld aan u worden toegezonden. Overtreding van het Parkreglement kan verwijdering van het park tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Sunparks behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de (centrale) faciliteiten in de parken. Onder bijzondere omstandigheden behouden wij ons het recht voor een park tijdelijk te sluiten ofwel volledig aan één partij te verhuren. In dat geval zullen wij u in de gelegenheid stellen een omboeking te maken naar een ander park of kosteloos te annuleren, indien uw boeking door een parksluiting ofwel door voornoemde verhuur geen doorgang kan vinden. Voor het overige bestaat geen recht op enige vergoeding. Wij maken u er tevens op attent dat het mogelijk is dat tijdens uw verblijf onderhouds-werkzaamheden in het park worden uitgevoerd, zonder dat u recht heeft op enige vergoeding.

13. Zwemmen

Kinderen onder 12 jaar mogen zich zonder begeleiding van een volwassene niet in de Aquafun bevinden. Ouders en/of begeleiders moeten ervoor zorgen dat kinderen die niet kunnen zwemmen zwembandjes en/of een zwemvestje dragen in de Aquafun. Hierbij dient altijd een volwassene binnen handbereik te zijn. Zwemmen in de meren is niet toegestaan.

14. Overmacht

Overmacht aan de zijde van Sunparks bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Sunparks, daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeels-stakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

15. Aansprakelijkheid

a) Sunparks en het betreffende park aanvaarden geen aansprakelijkheid voor: • diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze parken, indien u iets gebroken of beschadigd heeft meld de schade aan de receptie en vereffen uw schuld. Zo vermijdt u dat het bedrag achteraf gefactureerd wordt en er bijkomende administratieve kosten worden aangerekend; • het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in het park. • drukfouten in de Sunparks brochure 2011. b) De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Sunparks en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in het park bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben. c) Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van het Vakantiehuis* kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.

16. Klachten

Ondanks alle zorgen van Sunparks kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct met de parkleiding op te nemen, teneinde de leiding in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk 1 maand na vertrek van het park de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen via Guestrelations.sp@groupepvcp.com of per post aan Sunparks, Afdeling Guest Relations, Postbus 5199, 2900 ED Capelle aan den IJssel.

17. Dagbezoekers

Indien u één van onze parken wenst te bezoeken zonder dat u een Vakantiehuis* heeft geboekt, verzoeken wij u vooraf telefonisch contact op te nemen met de receptie van het desbetreffende park om te vragen of dit mogelijk is. Hiervoor worden dagtarieven berekend. De telefoonnummers van alle parken vindt u in de Sunparks brochure 2011 en op www.sunparks.nl

18. Foto’s en video’s

Indien hetzij een gast of degene die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen in het park bevinden, hetzij een dagbezoeker, toevallig op een foto en/of een video staat die (op)genomen werd voor afbeelding in een Sunparks publicatie en/of voor weergave op een internetsite van Sunparks, wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of de internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto en/of video herkenbaar is.

19. Algemeen

Indien u heeft geboekt voor Sunparks Kempense Meren, is uw contractpartij CPSP België N.V. Indien u heeft geboekt voor Sunparks Oostduinkerke aan zee of Sunparks De Haan aan zee is uw contractpartij Sunparks Leisure N.V. Correspondentie kunt u richten aan: Sunparks Vakantieparken, Customer Contact Center, Erperheidestraat 2, 3990 Peer, België. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct of indirect gedaan bij Sunparks. Op de inhoud van de (digitale) publicaties van Sunparks zijn wijzigingen voorbehouden. De digitale versie van de Algemene Voorwaarden van Sunparks (te vinden op www.sunparks.nl) is leidend. Indien de digitale versie van de Voorwaarden derhalve verschilt van de gedrukte versie, heeft de digitale versie voorrang. Kennelijke (digitale) drukfouten binden Sunparks niet. Hiermee vervallen de voorgaande (digitale) publicaties.
*Daar waar Vakantiehuis genoemd wordt, geldt ook: hotelappartement en hotelkamer of andere accommodatie van Sunparks.
Noot

*De prijs van een verblijf is exclusief verplichte dekbedhoes pakketten bij boeking van een Select Vakantiehuis (€ 8,- per persoon) en verblijfs- en milieuheffingen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen ga je akkoord met ons cookie beleid. Meer informatie OK