Bescherming van persoonsgegevens

Sunparks beschermt uw privacy.

Dit is de website van Center Parcs Europe N.V. (Belgium), Erperheidestraat 2, 3990 Peer, België met ondernemingsnummer 0848.192.447. Correspondentie kunt u richten aan: Guestrelations.sp@groupepvcp.com of per post aan Sunparks Vakantieparken, Customer Contact Center, Erperheidestraat 2, 3990 Peer, België.

De verzamelde gegevens.

De persoonlijke informatie die u vrijwillig invult op deze site zijn verwerkt door Sunparks in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de privacy en de wet van 11 december 1998 tot uitvoering van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens. Persoonlijke gegevens, die u bekend maakt (zoals naam, adres, mobiele nummer, geslacht, datum en plaats van geboorte, telefoonnummers, faxnummers en e-mailadres) hebben we verkregen ofwel door uzelf of door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden, die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Dit is ter vergemakkelijking van de toegang tot de website, de navigatie van de website te versnellen en om de website te personaliseren op basis van uw voorkeuren. Cookies kunnen gelezen worden door een andere website, dan degene die ze heeft opgesteld. Bij de configuratie van de meeste browsers wordt u gewaarschuwd wanneer er gebruik gemaakt wordt van cookies en geeft u de keus om deze te accepteren of te weigeren. Het weigeren van cookies kan er toe leiden dat de website niet naar behoren functioneert.

Gebruik van persoonsgegevens.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om: i) u op de hoogte te houden van updates op de site, ii) u op de hoogte te houden van de verkoop van promoties met betrekking tot producten, diensten, evenementen enzovoort. Sunparks kan gebruik maken van de verzamelde gegevens voor nieuwe doeleinden, die niet geleverd worden door het beleid van de eerbiediging van het privé leven, zoals hier vermeld. In dit geval zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in ons beleid van respect voor de privacy en om uw persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen. Sunparks zal de verzamelde gegevens nooit overdragen of verkopen aan derden.

Robinson-lijst.

Als u geen verdere communicatie wenst te ontvangen van Sunparks of van derden, stuurt u ons dan een e-mail via adres@sunparks.be. Uw gegevens zullen dan worden verwijderd uit de mailingslijst.

Recht op inzage in het dossier.

U hebt het recht op toegang tot en het wijzigen van uw persoonlijke gegevens. Als u uw gegevens wenst te bekijken, verwijderen of wijzigen neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar adres@sunparks.be. U kunt ook een verzoek indienen ter wijziging van onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of bij gegevens die niet langer ter zake doen.

Commissie voor de bescherming van de privacy.

Als deze website niet voldoet aan het beleid van respect voor de privacy, zoals hier beschreven en de uitvoeringswetgeving, gelieve contact op te nemen met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, www.privacy.fgov.be.